We hebben nu al een pagina gemaakt. Zeer eenvoudig, maar het is er wel een !
Dan gaan we nu iets verder.
Tags zijn een soort opdrachten aan de hand waarvan de browser weet wat hij vanaf de plaats waar de tag staat moet doen tot dat de opdracht door een tweede tag gesloten wordt. Een opentag en een sluittag zien er altijd als volgt uit, schrik niet :
<ZO BEGINT DE OPDRACHT> ( = de opentag )
</ZO SLUIT DE OPDRACHT> ( = de sluittag )
Dat viel toch best mee ?
Om het tag-gebeuren wat makkelijker te kunnen uitleggen, geef ik al 1 tag die gebruikt wordt om tekst vet gedrukt te maken. Zoals je misschien weet is het woord voor vet gedrukt in het Engels 'Bold'. De tags zijn daarom dan ook als volgt :
<B>
</B>
De bovenstaande tags geven dus aan dat alle tekst die tussen de opentag en de sluittag staan vet gedrukt moet worden. Ik zal het zo bewijzen door deze tags te verwerken in onze test.htm, maar eerst gaan we test.htm voorzien van wat andere tags die in elk .htm bestand aanwezig moeten zijn, te weten de volgende :
tag nut
<HTML> geeft aan dat het een html bestand betreft
<HEAD></HEAD> tussen deze 2 tags komt het 'hoofd' van de pagina. Hierin staan wat gegevens vermeld over de pagina, zoals bijv. de titel en de meta tags ( zie Extra les ) vermeld. Op de titel na is de tekst binnen de <HEAD> niet zichtbaar.
<TITLE></TITLE> <TD